Aureole Information Technology (AIT)

CƠ CHẾ DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG


Highslide JS

 • Tại công ty Aureole IT Inc. Manager là người chịu trách nhiệm phát triển, dưới đó là PM – người chịu trách nhiệm nghiệp vụ, dưới PM là kỹ sư – trên thực tế chính là người tiến hành phát triển. Công ty làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng người để tiến hành phát triển phần mềm.

 • Manager liên lạc với khách hàng tiến hành thảo luận, duy trì sơ đồ phát triển, cách thức tiến hành công việc giữa công ty với khách hàng và xác nhận bản thiết kế yêu cầu.

 • Sản phẩm do các kỹ sư phát triển nhất định phải được PM hoặc người phụ trách test tiến hành, kiểm chứng trước khi hàng và chỉ giao hàng khi đã giải quyết hết các bug phát sinh. • Khách hàng
  Mitani Sangyo
  Aureole
  Liên kết website
  H.U.T
  HCM.U.T
  VN.N.U
  HCM.U.S
  VINASA
  Copyright © by Aureole Information Technology Inc.